Latest News
IMMIGRATION ADVISORY: For Married Filipino women traveling to Singapore
Print Friendly, PDF & Email

Advisory to Married Filipino Women Traveling to Singapore

The Embassy would like to inform the Filipino Community of the recent incidents at Singapore’s Immigration Checkpoints where some married Filipino women have been questioned for the alleged misdeclaration in the embarkation/disembarkation card.

To avoid this, the Embassy would like to remind our married kababayans who previously entered Singapore using their maiden names, to tick YES, in the embarkation/disembarkation card, the box opposite the question “Have you ever used a passport under a different name to enter Singapore?” The complete maiden name must also be indicated below the above selection.

In addition, married Filipino women who are now using their husband’s surnames are reminded to always bring a copy of their marriage contracts and their previous passports when traveling to Singapore.

False declaration in the embarkation/disembarkation card is a violation of Singapore’s Immigration Act that is punishable by a fine or imprisonment.

In the event of any problems encountered relating to this matter, our kababayans are requested to immediately request ICA for consular access.

Thank you.

24 July 2018

 


PAALALA SA BIBIYAHE PAPUNTA SA SINGAPORE

Nais pong ipaalam ng Embahada na may mga naiulat na insidente ng pagkuwestiyon sa ilan nating mga kababayang Pilipina dahil sa diumanoy maling pagsagot sa embarkation/disembarkation card ng Immigration and Checkpoints Authority (ICA).

Para maiwasan ito, pinapaalalahanan ng Embahada ang mga Pilipinang nagpalit ng apelyido at nakapunta na dati sa Singapore noong sila ay dalaga pa, na sagutin ng YES sa  embarkation/disembarkation card and tanong na “Have you ever used a passport under a different name to enter Singapore?” Mangyari lang po na isulat rin sa ilalim ng box ang buong pangalan noong dalaga pa kayo na inyong ginamit noong unang pumasok kayo sa Singapore.aHa

Para mapatunayan ang inyong pagkakakilanlan, maigi na dalhin ang kopya ng inyong marriage contract at lumang passport at ipakita ito sa ICA.

Alinsunod sa Immigration Act ng Singapore, ang false declaration sa embarkation/disembarkation card ay isang krimen na may karampatang parusa na multa o pagkakakulong.

Kapag kayo ay kinuwestiyon ng ICA at isinailalim sa imbestigasyon, ipagbigay-alam sa ICA na nais ninyo itong iparating sa Embahada.

Maraming salamat po.

24 July 2018

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Disable mouse on posts and pages plugin by jaspreetchahal.org