Latest News
ABISO SA MGA PILIPINO: MAG-INGAT SA ILLEGAL RECRUITMENT AT CYBERCRIME SA TIMOG-SILANGANG ASYA
Print Friendly, PDF & Email

EMBASSY ADVISORY

AD-009-2023 / 24 FEBRUARY 2023

Nagbibigay ng babala ang Embahada ng Pilipinas sa Singapore na tumataas ang bilang ng mga kaso ng mga Pilipinong nare-recruit sa mga paraang hindi naaayon sa batas. Mga sindikatong kriminal na naka-base sa Timog-Silangan Asya (Southeast Asia) ang nagre-recruit ng mga Pilipino galing sa Pilipinas at pati na rin sa ibang bansa upang magkamit ng mga cybercrime.

Naaakit ang mga Pilipinong biktima ng mga huwad na alok na trabaho bilang “Customer Service Representatives” or Call Center Agents sa mga bansa sa Timog-Silangang Asya (Southeast Asia). Kapag na-recruit na sila, bibigyan sila ng mga ticket upang lumipad sa isang bansa sa Timog-Silangang Asya (Southeast Asia), at mula roon ay dadalhin sila sa ibang pang karatig na bansa hanggang sa mga liblib na lugar. Mapipilitan mula roon ang mga bikitima na magtrabaho bilang online scammers para sa cryptocurrency at iba pang uri ng online scam.

Karamihan ng mga Pilipinong biktima ng trafficking na nasangkot sa mga scamming activities ay nakakaranas ng pang-aabuso sa kamay ng mga sindikatong kriminal. Kasama rito ang:

  • abusong pisikal at sikolohikal;
  • walang patid na oras ng pagtatrabahao sa malagim na kalagayan;
  • hindi pagpapa-suweldo;
  • pag-kumpiska ng mga pasaporte, mobile phones at gadgets nila; at
  • pagpataw ng labis-labis na halaga ng pera kung nais nilang umalis sa trabaho.

May mga pinagbantaan ng kamatayan o puputulan ng mga kamay kung ayaw nilang ipagpatuloy ang trabaho nila. May mga binantaan din na mapapahamak ang mga kamag-anak nila sa Pilipinas. May mga bikitimang pinagbili sa iba pang sindikatong kriminal na sangkot sa pang-aalipin, kasama ang sexual slavery.

Binibigyang-diin ng Embahada itong babala sa publiko na mag-ingat sa mga sindikatong kriminal na nag-aalok ng trabaho sa mainland ng Timog-Silangang Asya (Southeast Asia).
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Disable mouse on posts and pages plugin by jaspreetchahal.org